Izvēlne
ENRU

Interaktīvo projekciju video aparatūras un programmatūras iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iegādes nosaukums:

 

 

 

CPV kods:

Paredzamā cena:

 

Interaktīvo projekciju video aparatūras un programmatūras iegāde LNOB vajadzībām

 

 

 

32000000-3

EUR 12400.00 bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

02.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/141

Iegādes īss apraksts:

Interaktīvo projekciju video aparatūras un programmatūras iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

LĒMUMS

Līguma izpildes termiņš:

Iepirkums rīkojams, pamatojoties uz:

Vienas kalendārās nedēļas laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 15.10.2015. plkst. 10.00

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitajā daļā noteikto (Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums), Iepirkuma komisija nolemj:

pārtraukt iepirkumu “Interaktīvo projekciju video aparatūras un programmatūras iegāde LNOB vajadzībām” (LNO 2015/141) un neslēgt iepirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu iepirkumā SIA “SensusLab” (40103262104).

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu