Izvēlne
ENRU

Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas_vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” 

Iepirkums veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 4.punktu (Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, - ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajām iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām).

CPV kods:

38000000-5

Paredzamā cena:

 

EUR 22 000.00 bez PVN

Piegādes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

20.07.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/124

Iegādes īss apraksts:

„Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Iepirkumu komisijas 22.06.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1-LNO 2016/124) 

Uzaicināt iesniegt piedāvājumus - sekojošus pretendentus:

-    SIA “REVERIE Trading Group”, Lubānas iela 125A-24K., Rīga, LV-1021, reģ.nr. 50103302911,e-pasta adreses: martins.prieditis@reverie.lv, info@reverie.lv.
-    MediaVision, Elizangela Ferreira-Kiesewetter, adrese: Erlenstraße 24, 57234 Wilnsdorf, Germany , e-pasta adrese: info@media-vision.de , k.kiesewetter@media-vision.de, mājas lapas adrese: www.media-vision.de. 

Līguma izpildes termiņš/preces piegādes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 18.augustam

 

Nolikums latviešu valodā:

ŠEIT

Zīmējums/attēls Nr.1 – nolikuma pielikums Nr.5:

 Zīmējums/attēls Nr.2 – nolikuma pielikums Nr.6:

Attēls Nr.1

 

Attels Nr.2

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 21.06.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

 

 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums par rezultātu
Iepirkumu komisijas 18.07.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2-LNO 2016/124)
Ņemot vērā iepirkumu komisijas sēdē konstatēto, ievērojot pasūtītājam ierobežoto finanšu līdzekļu pieejamību konkrētā iepirkuma “Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” (LNO 2016/124) ietvaros, par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar MediaVision, adrese: Erlenstraße 24, 57234 Wilnsdorf, Germany , e-pasta adrese: info@media-vision.de , k.kiesewetter@media-vision.de, mājas lapas adrese: www.media-vision.de. Līguma cena 17920,00 EUR (bez PVN). Lēmums pieņemts saskaņā ar iepirkuma nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu