Izvēlne
ENRU

Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” 

CPV kods:

38000000-5

Paredzamā cena:

 

EUR 22 000.00 bez PVN

Piegādes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

08.06.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/123

Iegādes īss apraksts:

„Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Līguma izpildes termiņš/preces piegādes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 18.augustam

 

Nolikums latviešu valodā:

ŠEIT

Nolikums angļu valodā:

ENG

Zīmējums/attēls Nr.1 – nolikuma pielikums Nr.5:

 Zīmējums/attēls Nr.2 – nolikuma pielikums Nr.6:

Attēls Nr.1

 

Attels Nr.2

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 21.06.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

 

 

 

Lēmums:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

 

21.06.2016. Iepirkumu komisijas sēdē (protokols/lēmums Nr.LNO 2016/123) pieņemtie lēmumi:

 

  1. Pārtraukt iepirkumu „Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām” ar id. nr. LNO 2016/123.
  2. Organizēt atkārtoti iepirkumu par Pasūtītāja vajadzību - „Interaktīvās/elektriskās šķidro kristālu plēves iegāde scenogrāfijas vajadzībām”, piešķirot citu identifikācijas numuru un – pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 4.punktu ( Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām).

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu