Izvēlne
ENRU

Industriālie transporta riteņi – iegāde LNOB jauniestudējuma vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Industriālie transporta riteņi – iegāde LNOB jauniestudējuma vajadzībām”

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

CPV kods:

NUTS kods:

34000000-7

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz EUR 6000 (seši tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 

Paziņojuma ievietošanas datums:

21.10.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/203

Iegādes īss apraksts:

“Industriālie transporta riteņi – iegāde LNOB jauniestudējuma vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

Preces piegāde pilnā apjomā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Lubānas iela 80, Rīga, Latvija

līdz 01.11.2016. plkst. 12.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

1) Pārtraukt iepirkumu “Industriālie transporta riteņi – iegāde LNOB jauniestudējuma vajadzībām”, ar id. nr. LNO 2016/203.

2) Organizēt atkārtoti iepirkumu par Pasūtītāja vajadzību - “Industriālie transporta riteņi – iegāde LNOB jauniestudējuma vajadzībām”, piešķirot citu identifikācijas numuru un – pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 4.punktu ( Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām).

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu