Izvēlne
ENRU

Iepirkums/1kw un 2kw starmešu krāsmaiņu kasešu iegāde

Adrese

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums

 

 

 

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

“1kw un 2kw starmešu krāsmaiņu kasešu iegāde”

 

 (CPV) numurs ir 31000000-6

 

 

Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto.

 

Paziņojuma ievietošanas datums

25.06.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs

LNO 2015/85

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

„1kw un 2kw starmešu krāsmaiņu kasešu iegāde” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

NOLIKUMS

 

 

 

/userfiles/files/Iepirkums 1 kw un 2 kw starmesu krasmainu kasetes(1).pdf

 

Paredzamā iepirkuma cena

36 000.00 (trīsdesmit seši tūkstoši  euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 Iepirkuma priekšmeta piegādes termiņš :

 

1 (viens) mēnesis

Līguma izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 08.07.2015. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmuma pieņemšanas datums

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Iepirkumu komisija 09.07.2015. sēdē nolēma (09.07.2015. protokols Nr.2-LNO 2015/85):

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā, 46. panta pirmās daļas 2.punktā un 22. pantā noteikto, ņemot vērā iepirkuma nolikuma 23. punktu (piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs – zemākā cena), iepirkumā “1kw un 2kw starmešu krāsmaiņu kasešu iegāde” ar identifikācijas nr. LNO 2015/85 noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA “Kompānija NA” (reģ.nr.40103125338). Iepirkuma līguma cena kopā 35999,90 EUR (bez PVN). 

LĒMUMS

LĪGUMS

Izpildītāja nosaukums

 

Izpildītāja reģistrācijas numurs

 

Līguma summa

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

 Dace Peltmane

Tālrunis

+371 67073844

E-pasts

dace.peltmane@opera.lv

Ritināt uz augšu