Izvēlne
ENRU

Iepirkums / Saplākšņu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Saplākšņu iegāde”

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

CPV kods:

NUTS kods:

44191100-6

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz 41999,00 EUR  (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 

Paziņojuma ievietošanas datums:

16.12.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/269

Iegādes īss apraksts:

Saplākšņu iegāde saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

JAUTĀJUMI UN ATBILDES: ŠEIT

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Lubānas iela 80, Rīga, Latvija vai Aspazijas bulvāris 3, Rīgā

līdz 30.12.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Piedāvājumu atvēršana un cenas nosaukšana

Par uzvarētāju iepirkumā “Saplākšņu iegāde” (id.nr.LNO 2016/269) noteikt SIA “PL Logistics” (reģistrācijas nr.40103167685). Iepirkuma līgums par saplākšņa iegādi tiek noslēgts uz diviem gadiem. Kopējā pasūtījumu summa līguma darbības termiņā nedrīkst pārsniegt līguma summu 41999,- euro bez PVN. Saplāksnis piegādājams saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību par saplākšņa skaitu, izmēriem, biezumu un SIA “PL Logistics” finanšu piedāvājumā uzrādītajām cenām.

Lēmums

 

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu