Izvēlne
ENRU

Lielformāta drukas darbi LNO vajadzībām un LNO fasādes baneru montāžas/demontāžas darbi

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

CVP kods:

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

„Lielformāta drukas darbi LNO vajadzībām un LNO fasādes baneru montāžas/demontāžas darbi”

79800000-2

Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto.

Ievietošanas datums: 05.06.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/81

Iegādes īss apraksts:

 

„Lielformāta drukas darbi LNO vajadzībām un LNO fasādes baneru montāžas/demontāžas darbi”

 

Nolikums:

 

Nolikums

Pielikums Nr. 5

Plānotā līguma summa: 20000.00 euro (bez PVN)

 

 
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 16.06.2015. plkst. 10.00 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Iepirkumu komisija 01.07.2015. sēdē nolēma (01.07.2015. protokols Nr.2-LNO 2015/81):

– Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā, 46. panta pirmās daļas 1.punktā un 22. pantā noteikto, ņemot vērā iepirkuma nolikuma 4. punktu (piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums), iepirkumā ”Lielformāta drukas darbi LNO vajadzībām un LNO fasādes baneru montāžas/demontāžas darbi” ar Id.nr. LNO 2015/81 par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „S-Print Baltic” (Reģ.nr.40103288372), jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais iepirkumā.

LĒMUMS

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu