Izvēlne
ENRU

Kontrafagota “SCHREIBER” restaurācija

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

CPV kods:

„Kontrafagota “SCHREIBER” restaurācija”

50860000-1

Ievietošanas datums: 22.07.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/89
Iegādes īss apraksts

„Kontrafagota “SCHREIBER” restaurācija” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Iepirkuma metode:

 

Tehniskā specifikācija:

 

Sarunu procedūras pamatojums:

Sarunu procedūra (Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 16.daļas 2.punkts), atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem.

PROTOKOLS

PAMATOJUMS

 

Mūzikas instrumenta - kontrafagota “SCHREIBER” restaurācijas darbi ietver - speciālu iekārtu izmantošanu, šī mūzikas instrumenta restaurācijas darbos apmācīta meistara piesaisti (sertificēts speciālists), nolietoto (oriģinālo) “SCHRIEBER” kontrafagota detaļu nomaiņu pret jaunām kontrafagota detaļām, kā arī tehnoloģiju izmantošanu jauna mehānisma uzstādīšanā, regulēšanā un kontrafagota skaņošanā - tādējādi nodrošinot kontrafagota “SCHREIBER” ražotāja tiesības uz ražotās preces kvalitātes un standartu saglabāšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī īsos iepirkuma priekšmeta izpildes termiņus (līdz 15.08.2015.), LNOB uzaicina vienīgo pretendentu – Vācu uzņēmumu Gustav Mollenhauer&Söhne KG (adrese: Kohlenstrase 126-34121 Kassel, DE 113028019) iesniegt piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta izpildi šī iepirkuma ietvaros. Iepirkumu komisijas protokols Nr. 1 – LNO 2015/89 _______________

Paradzemā līguma summa:

6550.00 EUR (bez PVN)

Uzaicinājuma nosūtīšanas datums:

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

22.07.2015.

27.07.2015.

Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
   

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Lēmuma pieņemšanas datums:

Izpildītāja nosaukums:

Izpildītāja reģistrācijas numurs:

Līguma summa:

 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

LĒMUMS

 

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu