Izvēlne
ENRU

Inteliģento starmešu noma

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050
Iegādes nosaukums: Inteliģento starmešu noma
Ievietošanas datums: 22.04.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/72
Iegādes īss apraksts Inteliģento starmešu noma
Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Plānotā līguma summa: Iepirkuma līgums. Līguma summa līdz 41800,- euro (bez PVN)
Plānotais līguma termiņš: 2 (divi) gadi
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 06.05.2015. plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera” Iepirkumu komisija (iepirkumu komisijas 07.05.2015. protokols Nr.3-LNO 2015/72) iepirkumā „Inteliģento starmešu noma” ar Id. nr. LNO 2015/72 - nolēmapar uzvarētāju iepirkumā noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „RJK” (reģ.nr.40003413496). SIA „RJK” piedāvātā cena 32000.00 EUR (bez PVN). 

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu