Izvēlne
ENRU

Četru digitālo klavieru iegāde

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050
Iegādes nosaukums:

Četru digitālo klavieru iegāde

(CPV) numurs ir 37310000-4

Ievietošanas datums: 10.06.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/82
Iegādes īss apraksts Četru digitālo klavieru iegāde
Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Paradzemā iepirkuma cena: 7000.00 euro (bez PVN)
Piegādes laiks: 3 (trīs) kalendārās nedēļas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 25.06.2015. plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Iepirkuma rezultāts:

 VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Iepirkumu komisija 30.06.2015. sēdē nolēma (30.06.2015. protokols Nr.3-LNO 2015/82): Par uzvarētāju iepirkumā “Četru digitālo klavieru iegāde”(ar id.nr. LNO 2015/82)noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA „RDL” (reģ.nr.40003215103), jo tāpiedāvātā cena 6300,00 EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmetu ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

PROTOKOLS Nr 2

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu