Izvēlne
ENRU

Gaismas objektu izgatavošana un piegāde LNOB jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

 

CPV kods:

“Gaismas objektu izgatavošana (var ietvert scenogrāfijas elementu izgatavošanu) un piegāde LNOB jauniestudējumu vajadzībām”

31000000-6

Paredzamā cena:

Līdz EUR 41900,- bez PVN

Ievietošanas datums:

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

09.04.2019.

 

LNO 2019/4

Iegādes īss apraksts:

“Gaismas objektu izgatavošana (var ietvert scenogrāfijas elementu izgatavošanu) un piegāde LNOB jauniestudējumu vajadzībām”

saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums:

 

Līguma termiņš:

ŠEIT

Pielikums - izgaismota glezna ar rāmi

2 gadi

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 23.04.2019. plkst. 11.00


 

23.04.2019., plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkumā “Gaismas objektu izgatavošana (var ietvert scenogrāfijas elementu izgatavošanu) un piegāde LNOB jauniestudējumu vajadzībām” piedāvājumu atvēršanas sēdē konstatēts:

  1. SIA “Kompānija NA” (reģ.nr.40103125338) piedāvājums iesniegts 23.04.2019., plkst.10.05., adresē - Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Pretendenta finanšu piedāvājumā minētā cena EUR 1860.28 bez PVN.
  2. SIA “Dekorāciju darbnīca” (reģ.nr.40003979505) piedāvājums iesniegts 23.04.2019., plkst.10.25., adresē - Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā cena EUR 1861,10 bez PVN.
  3. SIA “LowTech” (reģ.nr.40203066825) piedāvājums iesniegts 23.04.2019., plkst.10.40., adresē - Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Pretendenta piedāvātā cena EUR 650,00 bez PVN.

Vispārīgo vienošanos par priekšmetu “Gaismas objektu izgatavošana (var ietvert scenogrāfijas elementu izgatavošanu) un piegāde LNOB jauniestudējumu vajadzībām” (id.nr.LNO 2019/4) slēgt ar 3 pretendentiem - SIA “Kompānija NA” (reģ.nr.40103125338), SIA “Dekorāciju darbnīca” (reģ.nr.40003979505) un SIA “LowTech” (reģ.nr.40203066825). Vispārīgās vienošanās termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no tās noslēgšanas dienas. Vispārīgās vienošanās kopējā summa, kas var tikt izlietota Pasūtītāja pasūtījumu izpildei kopā vienošanās darbības laikā – 41900,00 EUR (bez PVN). Gadījumā, ja šī summa tiek sasniegta pirms vienošanās darbības termiņa beigām, tad vienošanās izbeidzama. 

 

PROTOKOLS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu