Izvēlne
ENRU

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana”

 

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

CPV kods:

55520000-1

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

30000 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN 

 

 

 

Ievietošanas datums:

07.06.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/114

Iegādes īss apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” – saskaņā ar nolikumu (tai skaitā tehnisko specifikāciju)

 

Nolikums:

ŠEIT

Līguma darbības termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

 

 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Lēmuma pieņemšanas datums:

02.06.2016.,

Protokols Nr.2 – LNO 2016/114

Iepirkuma rezultāts

Ņemot vērā iepirkuma nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā cena, kā arī sēdē pieņemtos lēmumus un - ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto, komisija pieņem lēmumu (vienbalsīgi) – iepirkuma līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu slēgt ar SIA “Lanio Nekustamie Īpašumi” (reģ.nr.40003428114), kurš piedāvājis zemāko cenu iepirkumā, kā arī atbilst pasūtītāja prasībām. Iepirkuma līgums noslēdzams uz 2 (diviem) gadiem, līgumcena EUR 30000 (bez PVN).

 

Protokols Nr.2

Līgums

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu