Izvēlne
ENRU

Dž.Pučīni operas “MANONA” daudzkameru video ieraksta veikšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Dž.Pučīni operas “MANONA LESKO” daudzkameru video ieraksta veikšana European Opera Digital Project projekta ietvaros”

CPV kods:

92000000-1

Paredzamā cena:

 

līdz EUR 15000.00 bez PVN 

 

 

Ievietošanas datums:

04.11.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/164

Iegādes īss apraksts:

izveidot LNO iestudējuma – Dž.Pučīni “Manona Lesko” daudzkameru video ierakstu profesionālā kvalitātē, kas ir atbilstoša materiāla pārraidīšanai televīzijā vai internetā, sagatavot ierakstu LNO arhīvam, piedāvāt ierakstu pārraidīšanai interneta vietnē http://www.theoperaplatform.eu European Opera Digital Project projekta ietvaros

 

Iepirkuma metode:

 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītā daļa.

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Līguma izpildes termiņš:

 

Ieraksts veicams 2015.gada 26.novembrī, savukārt pasūtījuma gala izpildes termiņš 2016.gada 31.janvāris.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

20.11.2015.

Līguma izpildes vieta:

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 25.11.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.2 - LNO 2015/164) pieņēma lēmumu:

par uzvarētāju iepirkumā “Dž.Pučīni operas “MANONA LESKO” daudzkameru video ieraksta veikšana European Opera Digital Project projekta ietvaros” (ar identifikācijas nr. LNO 2015/164) (turpmāk tekstā Iepirkums) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „PUZZ” (reģistrācijas nr. LV40103540843). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopsumma EUR 14860,00 bez PVN. Lēmums izdarīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.7.punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7 daļu. 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu