Izvēlne
ENRU

Druka scenogrāfijai

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

Adrese:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

 

CPV kods:

 

Cena:

„Druka scenogrāfijai”

 

79800000-2

 

līdz EUR 4600,- bez PVN

Ievietošanas datums:

02.11.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/163 

Iegādes īss apraksts:

„Druka scenogrāfijai”

 

Iepirkuma metode:

Iepirkumu komisijas sēžu protokoli:

 

 

 

 

 

 

 

Sarunu procedūras pamatojums:

Sarunu procedūra (Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 16.daļas 2.punkts), atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem.

_____________________.

1)Iepirkuma “Digitālā druka scenogrāfijai” (id.nr.LNO 2015/111) rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma neizpilde.

2)Ņemot vērā LNOB izrādes laikus (ģenerālmēģinājums un pirmizrāde), pasūtītāja vajadzību (drukas darbu apjomi, raksturojums un izpildes termiņi).

3)Iepirkuma lietā dokumentu kopijas:

-Akts Nr.5 un akts Nr.6 pie 01.10.2015. Uzņēmuma līguma “Digitālā druka scenogrāfijai” Nr.1.02.1.-16-15/36.

-Vienošanās par “Digitālā druka scenogrāfijai” (id.nr.LNO 2015/111) rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma izbeigšanu.

- Piedāvājums no pretendenta.

Paredzemā līguma summa:

4529.55 EUR (bez PVN)

Uzaicinājuma nosūtīšanas datums:

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

02.11.2015.

02.11.2015.

Līguma izpildes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmuma pieņemšanas datums:

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2015. Iepirkuma komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.2-LNO 2015/163): SIA “Innovative Solutions Ink Idea” piedāvājums atbilst pasūtītāja vajadzībai. Slēgt Pakalpojuma līgumu ar “Innovative Solutions Ink Idea” (Reģistrācijas nr.40103276462) par drukas darbiem. Līguma cena EUR 4529,55 (bez PVN).

 

Piemērotā iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 8².panta 16.daļas 2.punktu (atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem).

Līgums

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds:

Dace Peltmane

Tālrunis:

+371 67073844

E-pasts:

dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu