Izvēlne
ENRU

Digitālā druka scenogrāfijas vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Digitālā druka scenogrāfijas vajadzībām”

CPV kods

 

79800000-2

 

Paredzamā cena:

Līdz EUR 41999 bez PVN

Ievietošanas datums:  15.10.2019.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2019/9

Likuma regulējums:

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums:

ŠEIT

DRUKAS FAILS PARAUGU IESNIEGŠANAI

 

 

 

Līguma izpildes vieta:

 

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 28.10.2019. plkst. 11.00


 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

LĒMUMS

Izbeigt iepirkumu “Digitālā druka scenogrāfijas vajadzībām” (id.nr.LNO 2019/9), jo SIA “Innovative Solutions and Ink Idea” (reģ.nr.40103276462) un SIA “Abi 2” (Reģ.nr.40003265778) iesnieguši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošus piedāvājumus. Pretendentu iesniegtie paraugi nav izvērtējami, jo nolikums satur kārtību par viena parauga novērtēšanu, nevis par trīs paraugiem. Iepirkuma komisijas pienākums ir rīkoties saskaņā ar nolikuma tekstu - ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 2.pantā noteikto par vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem.  Komisija atzīst, ka bez atbilstošas reglamentācijas nav iespējama trīs paraugu novērtēšana un taisnīga rezultāta sasniegšana iepirkumā.

PROTOKOLS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu