Izvēlne
ENRU

Digitālā druka scenogrāfijai

 

Iepirkums

Adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Digitālā druka scenogrāfijai

CPV numuri: 79800000-2

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

Ievietošanas datums/paziņojuma par plānoto līgumu publicēšana IUB:

11.09.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/111

Iegādes īss apraksts

Digitālā druka scenogrāfijai saskaņā ar iepirkuma nolikumu


 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Attēls 1 

Attēls 2

Paradzemā iepirkuma cena:

8500.00 (astoņi tūkstoši pieci simti 00 euro centi) ( bez PVN)

Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

 

10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas un drukas failu saņemšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

līdz 22.09.2015. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 25.09.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.3-LNO 2015/111 iepirkumā „Digitālā druka scenogrāfijai” - Id. Nr. LNO 2015/111) pieņēma lēmumu – par uzvarētāju iepirkumā “Digitālā druka scenogrāfijai” ar id. nr. LNO 2015/111 noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „Abi2” (reģistrācijas nr. 40003265778).

LĒMUMS NR.1

LĒMUMS NR.2

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu