Izvēlne
ENRU

Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

CPV kods:

09132000-3, 09134200

NUTS kods

LV00

Paredzamā cena:

līdz EUR 41999,00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

12.01.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/1

Iegādes īss apraksts:

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

Līguma izpildes vieta

Latvijas teritorija

Līguma izpildes termiņš:

36 kalendārie mēneši (3 gadi), skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.²pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 25.01.2016. plkst. 10.30 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.nr.40003134777. Līgums termiņš 3 (trīs) gadi, skaitot no tā noslēgšanas dienas. Līgumcena 41999,00 (bez PVN). Līgumcenas summa ir limits, kuru Pasūtītājs nevar pārsniegt, kā arī nav pienākums par šo summu pilnā apmērā veikt degvielas (preces) iegādi Līguma ietvaros. Opera veic pasūtījumus saskaņā ar savu vajadzību. 

Līgums

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu