Izvēlne
ENRU

C tūbas un F čembasso iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Mūzikas instrumentu izgatavošana un piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām.

C tūbas un F čembasso iegāde.

CPV kods:

 

NUTS kods:

37300000-1

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 13500 EUR (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

27.02.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/7

Iegādes īss apraksts:

C tubas un F čembasso iegāde

saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

ENGLISH

Līguma termiņš:

8 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 14.03.2017. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkumā “Mūzikas instrumentu izgatavošana un piegāde” (id.nr.LNO 2017/7) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar b&m symphonic Metallblasinstrumente GmbH. Līguma cena 13.500,- euro bez PVN.

LĒMUMS

IEPRIKUMA ATVĒRŠANAS PROTOKOLS

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu