Izvēlne
ENRU

Baleta apavu – puantu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Baleta apavu – puantu iegāde 

CPV kods:

18000000-9

Paredzamā cena:

EUR 7000.00 bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

05.11.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/165

Iegādes īss apraksts:

Baleta apavu – puantu iegāde

Nolikums:

NOLIKUMS

PROCUREMENT REGULATION

Līguma izpildes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

līdz 16.11.2015. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 17.11.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.2 - LNO 2015/165 iepirkumā “Baleta apavu – puantu iegāde”) (turpmāk tekstā Iepirkums) pieņēma lēmumus –

Ievērojot iepirkuma nolikuma 6.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu – par uzvarētāju iepirkumā noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar Pro Danse GmbH (Alte Schönhauser Straβe 16, 10119 Berlin). 
Iepirkuma līgums noslēdzams par:
baleta apavu – puantu piegāde apjomā 91.pāris;
piegādes termiņš līdz 01.12.2015.,
piegādes vieta Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija,
baleta apavu – 91 pāris iegādes cena kopā 6913,27 EUR (bez PVN).

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu