Izvēlne
ENRU

Audumu iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Audumu iegāde

CPV kods:

19200000-8, 19000000-6, 39561000-2.

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz 130000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

 

 

Ievietošanas datums:

31.05.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/117

Iegādes īss apraksts:

Audumu iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

 

Nolikums:

ŠEIT

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas 

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 07.07.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts

14.07.2016. Iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr.2 – LNO 2016/117) nolemts - atklātā konkursā “Audumu iegāde” (id. nr. LNO 2016/117) noslēgt vispārīgo vienošanos ar sekojošiem pretendentiem:

-          A/S “Abakhan Fabrics Eesti Latvijas filiāle” (reģ.nr.40003680268, adrese: Lielgabalu iela 4, Rīga, LV-1001).

-          SIA “Šilko Tekstile” (reģ.nr.40103730194, adrese: Stabu iela 27, Rīgā, LV-1011).

-          SIA “Kreps pluss” (reģ.nr.40003385493, Lāčplēša iela 17-1A, Rīgā, LV-1011).

-          SIA “Priman” (reģ.nr.40103932534, juridiskā adrese: Līgo iela 18, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024).

-          SIA “Mundi Meri” (reģ.nr.40103570693, Jūrmala, Dzelzceļa iela 49-1, LV-2008).

Vispārīgā vienošanās tiek slēgta:

-          paredzot ikreizējus audumu pasūtījumus saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem;

-          uz termiņu 2 (diviem) gadi, skaitot no tās noslēgšanas dienas;

-          vienošanās ietvaros plānotā kopējā summa 130000,00 EUR bez PVN.

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu