Izvēlne
ENRU

Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta mākslinieku vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta mākslinieku vajadzībām”

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

CPV kods:

NUTS kods:

85000000-9

LV006

Paredzamā cena:

 

 

10000 (desmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN 

Paziņojuma ievietošanas datums:

27.10.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/198

Iegādes īss apraksts:

Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta mākslinieku vajadzībām – saskaņā ar nolikumu 

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Lēmuma pieņemšanas datums:

26.10.2016.,

Protokols Nr.2 – LNO 2016/198

Iepirkuma rezultāts:

Ņemot vērā iepirkuma nolikumā noteikto, kā arī šajā sēdē pieņemtos lēmumus un - ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto, komisija pieņem lēmumu (vienbalsīgi) – iepirkuma līgumu par Ārsta sniegtu pakalpojumu LNOB baleta mākslinieku vajadzībām slēgt ar Arti Grundmani. Iepirkuma līgums noslēdzams uz 2 (diviem) gadiem, līgumcena EUR 10000 (bez PVN).

 

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu