Izvēlne
ENRU

Arfas iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Arfas iegāde

 

CPV kods:

37300000-1

Iepirkums nav sadalīts daļās.

NUTS kods:

LV006

Paredzamā cena:

līdz 35000 EUR (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 

Paziņojuma ievietošanas datums:

28.09.2017. 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/17

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Arfas iegāde

saskaņā ar nolikumu

Nolikums

 

ŠEIT

PROCUREMENT REGULATIONS

Līguma termiņš:

Piegādes laiks 2 mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

 

 

Līguma izpildes vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 09.10.2017., plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

   
Lēmums:

Noslēgt līgumu par Arfas iegādi ar I.S.H. Saiten und Harfen Vertriebs - Gmbh, reģistrācijas nr. HRB 13015, adrese: Mainzer Straβe 28, 53424 Remagen. Preces cena kopā 33550 euro bez PVN, tai skaitā preces transportēšanas izmaksas 550 euro bez PVN.

LĪGUMS

LĒMUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu