Izvēlne
ENRU

Alumīnija konstrukciju iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iegādes nosaukums:

 

 

 

CPV kods:

Paredzamā cena:

 

Alumīnija konstrukciju iegāde

 

 

 

44000000-0

EUR 12600.00 bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

07.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/142

Iegādes īss apraksts:

Alumīnija konstrukciju iegāde

saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Līguma izpildes termiņš:

 

Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 14.novembrim 

 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 19.10.2015. plkst. 10.00

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

PROTOKOLS

26.10.2015. Iepirkuma komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.3-LNO 2015/142):

- pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu un Iepirkuma nolikuma 6.2.punktā noteikto - iepirkumā “Alumīnija konstrukciju iegāde” (id.nr. LNO 2015/142) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta izpildi slēgt ar SIA “ONNINEN” (4003197626), jo šī pretendenta piedāvājums ir ar zemāko cenu. Noslēdzamā līguma cena EUR 8853,60 bez PVN. 

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu