Izvēlne
ENRU

42 apavu pāru izgatavošana – jauniestudējuma “Makbets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„42 apavu pāru izgatavošana – jauniestudējuma “Makbets” vajadzībām”

 

CPV kods:

18000000-9

Piegādes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Latvija

Paredzamā cena:

EUR 5000,00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

15.01.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/3

Iegādes īss apraksts:

„42 apavu pāru izgatavošana – jauniestudējuma “Makbets” vajadzībām”

saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

Līguma izpildes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 20.februārim

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 26.01.2016. plkst. 14.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Par uzvarētāju iepirkumā “42 apavu pāru izgatavošana – jauniestudējuma “Makbets” vajadzībām” noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “ALD GRUPA” (40103382262, Jūrmalas gatve 100-k-1-36, Rīga, LV-1029). Līgumcena EUR 4998.42 (bez PVN). 

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu