Izvēlne
ENRU

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”

 

CPV kods:

66000000-0

NUTS kods:

LV00

Paredzamā cena:

90 000.00 EUR bez PVN

 

Ievietošanas datums:

17.12.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/195

Iegādes īss apraksts:

“VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”

 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

1 (viens) gads saskaņā ar nolikumu 

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 26.01.2016. plkst. 10.00

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

PROTOKOLS

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 12.02.2016. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.4 - LNO 2015/195 iepirkumā “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” - Id. Nr. LNO 2015/195) pieņēma lēmumus:

1) Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīt - If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (reģ.nr.40103201449) piedāvājumu, kas (apkopojot iepirkuma komisijas individuālos vērtējumus) ieguvis visaugstāko novērtējumu - pavisam kopā 93.19 punktus (salīdzinot ar citiem pretendentiem - „Baltikums Vienna Insurance Group”AAS (pavisam kopā 93 punkti), ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (pavisam kopā 92.17 punkti), Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (pavisam kopā 73.67 punkti) un „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS (pavisam kopā 80.44 punkti)).

2) Par uzvarētāju iepirkumā - atklāts konkurss “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” noteikt un iepirkuma līgumu par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšanu noslēgt ar If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (reģ.nr.40103201449), jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.

PROTOKOLS Nr.3

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu