Izvēlne
ENRU

Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām

   

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iepirkuma nosaukums:

 

CPV kods:

 

Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām

 

CPV kods: 31000000-6.

 

Ievietošanas datums:

 

24.01.2020.

 

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

 

 

LNO 2020/1

 

 

 

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 4.februārim, plkst. 11:00, ievērojot Pasūtītāja darba dienu laiku, no plkst. 9:00 līdz 17:00. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Iepirkuma dokumentācija tiek publicēta Pasūtītāja profilā - Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv  (turpmāk – EIS sistēma). Iepirkums paredz piedāvājumu iesniegšanu ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas.  Pircēja profila adrese ir https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/931). Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 32703).

 

 

NOLIKUMS

 

  • Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 4.2. punktu un Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, ņemot vērā komisijas sēdē konstatēto/pieņemto lēmumu par zemāko piedāvāto cenu, komisija nolemj iepirkuma līgumu iepirkuma “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 1.daļā (id.nr. LNO 2020/1) noslēgt ar SIA “Hyperion Lighting”, jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (vērtējot tikai cenu). Iepirkuma līguma līgumcena  22606,70 EUR bez PVN.
  • Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 4.2. punktu un Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, ņemot vērā komisijas sēdē konstatēto/pieņemto lēmumu par zemāko piedāvāto cenu, komisija nolemj iepirkuma līgumu iepirkuma “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 2.daļā (id.nr.LNO 2020/1) noslēgt ar SIA “Hyperion Lighting”, jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (vērtējot tikai cenu). Iepirkuma līguma līgumcena  4980,00 EUR bez PVN.

 

LĒMUMS

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu