Izvēlne
ENRU

Digitālā druka scenogrāfijai

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Digitālā druka scenogrāfijai” 

CPV kods:

79800000-2

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.

Paziņojuma ievietošanas datums:

18.05.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/13

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

„Digitālā druka scenogrāfijai” saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Nolikums

Paredzamā iepirkuma cena:

ŠEIT

Līdz 14500.00  EUR ( bez PVN)

 

 

Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

 

 

Saskaņā ar nolikumu.

Nolikums paredz parauga iesniegšanu – saskaņā ar nolikumu.

Darba piegādes vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 06.06.2017., plkst. 10.00 

Piedāvājuma atvēršana 06.06.2017., plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkumā ir iesniegti divi piedāvājumi:

SIA „Innovative Solutions and Ink Idea” piedāvātā cena finanšu piedāvājumā 14410.00 EUR bez PVN.

SIA “Abi2” piedāvājumā noteiktā cena 11983.47 EUR bez PVN. Pretendents iesniedzis paraugus.

 

SIA „Innovative Solutions and Ink Idea” (reģistrācijas nr.40103276462) piedāvājums iepirkumā ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, jo pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 89,89 punktu. SIA „Innovative Solutions and Ink Idea” (reģistrācijas nr.40103276462) pierādījis, ka spēj izpildīt drukas darbu atbilstoši Pasūtītāja noteiktām prasībām un kvalitātēm – nezaudējot jauniestudējuma scenogrāfa ieceri. Līgums šajā iepirkumā “Digitālā druka scenogrāfijai” noslēdzams ar SIA „Innovative Solutions and Ink Idea” (reģistrācijas nr.40103276462). Līguma cena 14410,00 euro bez PVN.

PROTOKOLS

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu