Koncerti citās zālēs

Skan taures!
Beletāžas zāle
Muzikāls pikniks
Beletāžas zāle
Iespējams V
Jaunā zāle