Koncerti citās zālēs

Rihardam Štrausam - 150!
Beletāžas zāle
Klavieru trio vēsture
Beletāžas zāle
Iespējams V
Jaunā zāle