Koncerti citās zālēs

Klavieru trio vēsture
Beletāžas zāle
Skan taures!
Beletāžas zāle
Muzikāls pikniks
Beletāžas zāle
Iespējams V
Jaunā zāle